Isofrigo

isofrigoSamostojeći izolacioni metalni panel, širokog područja namene i
jednostavan za postavljanje. Veliki stepen toplotne izolacije i kvalitet sistema za spajanje i učvršćivanje, čini Isofrigo panel najpovoljnijim za izgradnju objekata sa kontrolisanom temperaturom.

Koristi se za izgradnju zidova, plafona, zidnih obloga i ispuna u skladištima, rashladnim skladištima, proizvodnim halama, komorama za konzerviranje, kao i komorama u kojima su temperature prilično visoke ili niske. Proizvodi se u varijantama sa PUR i PIR ispunom.

Presek:

isofrigo_presek

Menu