Isofire Roof

isofire_roofSamostojeći krovni panel sa 5 rebara ispunjen mineralnom vunom. Konstruisan je za krovove sa nagibom ne manjim od 7%. Jezgro od mineralne vune garantuje visoku otpornost na požar. Isofire krovni panel je projektovan u susret rastućoj potrebi za protiv požarnom zaštitom objekata.

Osim protiv požarne zaštite ova tip panela karakteriše i visoka toplotna i zvučna izolacija.

Presek:

isofire_roof_presek

Menu