Isofire Roof Fono

isofire_roof_fonoSamostojeći krovni panel sa 5 rebara ispunjen mineralnom vunom. Konstruisan je za krovove sa nagibom ne manjim od 7%. Isofire Roof Fono panel je projektovan u susret rastućoj potrebi za protiv požarnom zaštitom objekata, povećanoj zvučnoj izolaciji, kao u slučaju projektovanja logističkih centara
i zvučno izolovanih prostorija.

Pored otpornosti na požar i izvrsne zvučne izolacije, karakteriše ga i visoka termoizolaciona svojstva.

Presek:

isofire_roof_fono_presek

Menu