Stambeno poslovni objekat – Tamiš Kapija, Pančevo

Objekat: Stambeno poslovni objekat – Tamiš Kapija, Pančevo
Investitor: TRIMO Inženjering d.o.o.
Period: Avgust 2010

Vrsta rada:

Montaža zidnih panela od kamene vune 12 cm TRIMO
Montaža čelične konstrukcije

Količina:

800 m²

Kratak opis: Montaža čelične konstrukcije i zidnih panela u otežanim uslovima, jer su radovi morali da se rade sa unutrašnje strane zbog skele, koja je zbog radova postavljena na višim spratovima.

Menu