Poslovni objekat – Strumička, Beograd

Objekat: Stambeno poslovni objekat Strumička, Beograd
Investitor: SAS Structures
Period: Mart 2010

Vrsta rada:

Montaža krovnih panela od kamene vune, 15 cm RUKKI

Količina:

400 m²

Kratak opis: Montaža krovnih panela na drvenu krovnu konstrukciju napravljenu od inpregriranog drveta. Preko panela predviđeno je pokrivanje sikom.

Menu