Poslovni objekat – FIAT, objekat 16

Objekat: FIAT – objekat 16
Investitor: AMIGA d.o.o.
Period: Februar – Mart 2012

Vrsta rada:

Montaža krovnih panela
Opšivanje prozora

Količina:

Fasadni paneli 2.700 m²

Kratak opis: Izuzetno brza rekonstrukcija objekta na zahtev investitora. Na postojeći objekat montirana je čelična potkonstrukcija (AMIGA) i odmah za njima su montirani paneli. Poslednjeg dana savijeno je i namontirano 1.200 m² opšava.

Menu