Poslovni objekat – FIAT, objekat 11

Objekat: FIAT – objekat 11
Investitor: AMIGA d.o.o.
Period: Maj 2012

Vrsta rada:

Montaža fasadnih panela
Montaža krovnih panela

Količina:

Fasadni paneli 230 m²
Krovni paneli 1.100 m²

Kratak opis: Montaža krovnih i fasadnih panela na objektu koji služi kao deponija materijala. Komplikovana montaža panela iznad tunela zbog načina montaže krovnih panela.

Menu