Poslovni objekat – FIAT, objekat 1

Objekat: FIAT – objekat 1, Magneti Marelli
Investitor: AMIGA d.o.o.
Period: Februar – Mart 2012

Vrsta rada:

Montaža fasadnih panela
Montaža TR lima

Količina:

Fasadni paneli 430 m²

Kratak opis: Za potrebe Magneti Marelli u sklopu projekta FIAT, odrađeno je 5 objekata od kojih je ovo jedan od njih.

Menu