Poslovni objekat – FIAT, Kragujevac

Objekat: Poslovni objekat – Fiat automobili Srbija, Kragujevac
Investitor: TRIMO Inženjering d.o.o.
Period: Novembar 2010

Vrsta rada:

Montaža krovnih panela
Ugradnja ankera sa inekcionom masom
Demontaže i montaže pregradnih zidova
Količina:

Preko 30.000 m² fasadnih panela
Preko 25.000 m² krovnih panela
Kratak opis: Rekonstrukcija Zastavine fabrike automobila, u veoma otežanim uslovima, u izuzetno kratkim rokovima i visokim stepenom zaštite na radu.

Menu