Poslovni objekat – NIS Petrol, Sombor

Objekat: NIS Petrol, Sombor
Investitor: AMIGA d.o.o.
Period: Oktobar 2012

Vrsta rada:

Montaža fasadnih panela
Montaža krovnih panela
Montaža TR lima
Opšivanje

Količina:

Fasadni paneli 130 m²
Krovni paneli 150 m²
TR lim 120 m²

Kratak opis: Montaža fasadnih panela sa ispunom od kamene vune i TR lima na krovu nadstrešnice. Objekat je tipski za ovu vrstu benzinskih stanica i ima puno limarskih detalja.

Menu