Poslovni objekat – Miraja, Kraljevo

Objekat: Miraja, Kraljevo
Investitor: AMIGA d.o.o.
Period: April – Jun 2012

Vrsta rada:

Montaža fasadnih panela
Montaža TR lima

Količina:

Fasadni paneli 1.300 m²
TR lim 850 m²

Kratak opis: Montaža fasadnih panela sa ispunom od kamene vune i TR lima na krovu. Na samom objektu je namontirano 46 ugaonih panela koje su naši majstori napravili na licu mesta.

Menu