Poslovni objekat – Grubin, Stara Pazova

Objekat: Grubin, Stara Pazova
Investitor: Konstruktor Konsalting d.o.o.
Period: April 2012

Vrsta rada:

Montaža čelične konstrukcije
Montaža fasadnih panela
Montaža krovnih panela
Opšivanje prozora

Količina:

Čelična konstrukcija 4 t
Fasadni paneli 400 m²
Krovni paneli 450 m²

Kratak opis: Jednostavan magacinski objekat.

Menu