Fudbalski stadion – Metalac, Gornji Milanovac

Objekat: Fudbalski stadion – Metalac, Gornji Milanovac
Investitor: AMIGA d.o.o.
Period: Jun – Septembar 2012

Vrsta rada:

Montaža fasadnih panela
Montaža TR lima sa filcom pod radijusom
Opšivanje

Količina:

Fasadni paneli 220 m²
TR lim 5.100 m²

Kratak opis: Montaža TR lima sa filcom na tribinama objekta. Lim je savijan pod radijusom na licu mesta. Izuzetno teška montaža zbog mnogo prodora kroz krov.

Menu