Poslovni objekat – Alfa Plam, Vranje

Objekat: Alfa Plam, Vranje
Investitor: AMIGA d.o.o.
Period: Oktobar 2012

Vrsta rada:

Montaža krovnih panela
Montaža zidnih panela
Montaža termoizolovanih uvala sa opšivanjem atike
Montaža TR lima

Količina:

Fasadni paneli 430 m²
Krovni paneli 410 m²
TR lim 110 m²

Kratak opis: Rekonstrukcija fasade poslovnog objekta.

Menu